+45 48 17 62 82 info@camae.dk

Matematikbogen start

Matematikbogen start er til brug i matematikundervisningen i 0. klasse.
Bogen omfatter fundamentet for den videre
matematikundervisning, herunder:
• Talforståelse og talskrivning i området 0-10
• Addition
• Indledende subtraktion
• Tælleopgaver og statistik
• Geometriske former
• Spejlinger
• Sammenligninger
• Målinger
• Klokken

Hvis du har lyst til at se bogen: