+45 48 17 62 82 info@camae.dk

Dansk / Daglig dosis sammenbunden skrift

Daglig dosis skrivebogen – sammenbunden skrift 1 er beregnet til skriveundervisningen i 1. og/eller 2. klasse og
er en naturlig fortsættelse af Daglig dosis skrivebogen – grundskrift.
Bogen giver eleverne en grundig indføring i en sammenbunden skrift af de små bogstaver herunder:
• Form, højde og hældning
• Skrivevej
• Lette og overskuelige bindinger
• Hensigtsmæssig skrivestilling
Formidentiteten fra grundskriften er bevaret.
Bogstaverne kædes sammen til en enkel højreskrå sammenbunden skrift med bindinger, der er overskuelige og lette at anvende for eleverne, uden at der bliver gået på kompromis med den sammenbundne skrifts bevægelsesrytme, hastighed og ensartethed.dds-forside

Daglig dosis skrivebogen – sammenbunden skrift 2 er beregnet til skriveundervisningen i 1. og/eller 2. klasse og er en naturlig fortsættelse af Daglig dosis skrivebogen – sammenbunden skrift 1.
Bogen introducerer de store bogstaver og tallene, deres form og skrivevej. Eleverne får en grundig indføring i en sammenbunden skrift, herunder • Form, højde og hældning
• Skrivevej
• Lette og overskuelige bindinger
• Hensigtsmæssig skrivestilling
Vi har tilstræbt, at såvel de sammenhængende tekster som de enkelte ord, eleverne bliver bedt om at skrive, fremtræder meningsfulde.
Vi har derfor i indøvelsen af de store bogstaver anvendt en lang række ord, der normalt ikke skrives med stort begyndelsesbogstav, således at de mange skriveøvelser ikke kun kommer til at bestå af egennavne.

Hvis du har lyst til at se bøgerne: