+45 48 17 62 82 info@camae.dk

Matematikbogen 2

Matematikbogen for 2. klasse – grundbog og Matematikbogen for 2. klasse – øvebog er som matematikbøgerne til 1. klasse beregnet til at bruges parallelt, men kan benyttes uafhængigt af hinanden. Pensum indlæres i grundbogen og sideløbende hermed øges elevernes sikkerhed og rutine via løsning af de mange opgaver i øvebogen.
Vi fortsætter emnerne fra 1. klasse og tilføjer en række nye områder, som det fremgår af oversigten nedenfor.
I bøgerne arbejdes med følgende områder:
• Talforståelse og positionssystemet
• Talskrivning
• Større end og mindre end
• Addition med og uden menter
• Subtraktion med og uden 10’er-overgange
• Multiplikation – den lille tabel
• Indledende division – deling med rest
• Tælleopgaver og statistik
• Geometriske figurer
• Spejlinger
• Isometrisk tegning
• Forstørrelser og formindskelser
• Omkreds
• Areal
• Penge – afrunding af beløb
• Målinger i meter, centimeter og millimeter
• Klokken – timer og minutter
• Tidsintervaller
Det faglige indhold bliver gennemgået grundigt og suppleret med mange kreative og varierede øvelser, således at matematikundervisningen bliver både lærerig, inspirerende og underholdende.
En række tekststykker, der alle relaterer til elevernes dagligdag er med til at gøre bogens indhold nærværende for eleverne.

Hvis du har lyst til at se bøgerne: