+45 48 17 62 82 info@camae.dk

Matematikbogen

I første klasse indeholder serien:
Matamatikbogen for 1. klasse – grundbog og Matamatikbogen for 1. klasse – øvebog.
De to bøger kan benyttes uafhængigt af hinanden; men vi anbefaler, at de bruges i et parallelt forløb.
Eleverne skal i grundbogen tilegne sig klassetrinnets pensum og i den forbindelse løse en række opgaver, der er nødvendige af hensyn til forståelsen. I øvebogen er der masser af yderligere opgaver, der giver eleverne mulighed for at få cementeret det indlærte og opnå rutine og sikkerhed.
I bøgerne arbejdes med følgende områder:
• Talforståelse i området 0-100
• Talskrivning
• Større end og mindre end
• Addition
• Subtraktion
• Tælleopgaver og statistik
• Geometriske figurer
• Spejlinger
• Mønstertegning
• Forstørrelser og
formindskelser
• Omkreds
• Penge
• Målinger i centimeter
• Klokken – de hele og halve klokkeslet
• Tidsintervaller
Det faglige indhold bliver gennemgået grundigt og suppleret med en lang række kreative og varierede øvelser, der fortrinsvis tager udgangspunkt i elevernes dagligdag, således at matematikundervisningen bliver både lærerig, ins

Hvis du har lyst til at se bøgerne: